Akut / MMS – § 66 og 107

Akut/MMS er godkendt med 2 pladser

MMS – Udredningtilbud

Akut/MMS er godkendt med 2 pladser
Begge pladser er godkendt efter både SEL §107 og SEL §66

Målgruppen på Akut/MMS er:

  • Personer med autismespektrum
  • Personer med tilknytningsforstyrrelse
  • Personer med forandret virkelighedsopfattelse
  • Personer med personlighedsforstyrrelse
  • Personer med udviklingshæmning

Dog er det væsentligt at bemærke, at da der også er tale om et akuttilbud, er målgruppen ved akutte tilfælde kun vejledende.

Akut-tilbuddet arbejder som navnet indikerer med borgere, der står over for enten at skulle bruge en akut anbringelsesmulighed eller et akut botilbud for en afgrænset periode. Vi er således i stand til inden for kort tid at etablere et tilbud og iværksætte indsatsen.