Myagergård Voksen – § 107 og 108

Om Myagergård for voksne og paragraf 108

Smuk natur og kvalitativ tilgang til borgerne

Botilbuddene Nordenfjords‘ Myagergård Voksen er placeret i smuk natur med udsigt mod åbne marker og ligger ret ud for Fosdalen. Samtidigt er der relativt kort afstand til Tranum, hvor der både er et rigt foreningsliv såvel som fine indkøbsmuligheder ditto. Myagergård Voksen er et mindre botilbud gennem paragraf 108, hvor der arbejdes med at tage afsæt i borgernes interesser og succeser samt at give ro og overskud gennem gentagelse og struktur. Vi tilbyder daglige, faste aktiviteter baseret på den samlede borgergruppes aktuelle interesser; der er både gode aktiviteter i naturen såvel som koblet op på foreninger – fx har vi aktuelt Tranumhallen hver tirsdag, hvor vi spiller motionsbadminton. Der er endvidere fast, daglig handletur og tilbud om fælles madlavning og fællesspisning.

Alle er unikke

Vi anskuer ethvert menneske som unikt og vi tilpasser behandlingsindsatsen til netop dette; derved betinger vi også, at ethvert menneske har forskellige behov for støtte, hvorfor vi ikke arbejder efter en gennemsnitstakst for alle, men vi tager et afsæt i differentierede, godkendte takster, der er ligefrem proportionelle med den enkeltes beboers gennemsnitlige ATA-støttebehov på døgnbasis.

Medarbejderne på Myagergård Voksen er sammensat efter vores målgruppe, således flere af de socialfaglige uddannelser er repræsenteret med en stærk tværgående faglighed til følge. Hovedparten af personalegruppen besidder endvidere mange års erfaring i arbejdet med behandlingskrævende, psykisk sårbare borgere. Personalegruppen efteruddannes løbende og der er aktuelt et stort fagligt fokus på dobbeltdiagnoser.

 

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at kontakte os her, ringe på telefon (+45) 20 36 42 60 eller skrive til os på mail.
Vi tager med glæde en helt uforpligtende snak med dig om dine planer.

Botilbud og opholdssted gennem paragraf 108