96 50 71 00
Alle hverdage kl. 08.00 - 15.00

Myagergård Voksen

Myagergård Voksen er et lille, intimt botilbud efter SEL §§107 og 108 med i alt 4 pladser.

Målgruppen på Myagergård Voksen er mennesker i alderen 18 – 50 år, hvis betydelige primærproblematikker ligger indenfor

  • Autismespektrum
  • Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
  • Opmærksomhedsforstyrrelse
  • Personlighedsforstyrrelse

Mere præcist er der tale om borgere med betydelige af psykiske, sociale og/eller adfærdsmæssige problematikker samt hyperkinetiske og kognitive forstyrrelser. Behandling og metoder tager altid udgangspunkt i den enkelte borger. Der kan være tale om flere diagnoser samtidigt, som gør behandlingen såvel som målgruppedefinitionen kompleks. Vi modtager derfor også borgere, som har diagnoser, der er udover det tilkendegivne for den specifikke målgruppe. Her refereres der til forekomst af problemskabende adfærd, andre psykiske problemer såsom angst og skizofreni, som enten kan behandles eller varetages på anden vis i tilbuddet.

Myagergård Voksen

Myagergård Voksen er placeret i smuk natur med udsigt til åbne vidder og kormblomstrende marker ret ud for Fosdalen. Samtidigt er der relativt kort afstand til Tranum, hvor der både er offentlige transportmuligheder såvel som indkøbsmuligheder ditto.
Som en naturlig forlængelse af den samlede organisations kvalitetsløft er også Myagergård Voksen omfattet af den kvalitative tilgang:

  •  Dokumentation – med betydeligt mere valide, systematiske data end tidligere set indenfor området
  • Løbende monitorering og justering af behandlingsindsatsen
– Løbende tilpasning af kompetencer i medarbejdergruppen i henhold til ovenstående justeringer

I praksis drejer det sig mere konkret om en målrettet integration af psykologfagligheden i relation til dokumentationsarbejdet i form af blandt andet DPU-testning , der bevirker;
• Signifikant øget valideret udsigelseskraft i henhold til fx progression og indsatseffekt

  •  Valideret monitorering af indsatsen
  •  Øgede muligheder for præcis justering af indsatsen

I og med at vi anskuer ethvert menneske som unikt, og at vi tilpasser behandlingsindsatsen til netop dette, anerkender vi også, at ethvert menneske har forskellige behov for støtte, hvorfor vi ikke arbejder efter en gennemsnitstakst for alle, men vi tager et afsæt i differentierede, godkendte takster, der er ligefrem proportionelle med den enkeltes beboers ATA-støttebehov på døgnbasis.
Således udarbejder vi ved henvendelse et specifikt behandlingsforslag, der beskriver, hvordan vi anskuer opgaven såvel som indsats og rammer, og endelig den individuelle takst.

Skriv til os

Har du et spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte os.