Myagergård – § 43

Ophold på myagergård efter § 43

Børn og unge med svære problematikker

Der er på Myagergård tale om unge med svære problematikker i form af psykiske, sociale og adfærdsmæssige problemstillinger samt hyperkinetiske og kognitive forstyrrelser. Behandling og metoder tager altid udgangspunkt i det enkelte barn. Der kan være tale om komorbiditet, som gør behandlingen såvel som en entydig målgruppedefinition kompleks.

Myagergård ligger lige imellem Limfjorden og Vesterhavet i det naturskønne Jammerbugt i et område med rigeligt med plads og åbne vidder. Myagergård er et nedlagt landbrug med egen skov og crossbane og det er tæt på masser af aktivitetsmuligheder og uddannelsesinstitutioner, ligesom der kun er 45 km til Aalborg med dennes trafikale forbindelser i form af tog, busser og fly til resten af landet.

Vi har på Myagergård et rigtigt godt samarbejde med hele lokalområdet, hvilket ikke så sjældent har givet gode muligheder for erhvervspraktikker og fritidsjobs til vores borgere

Støtte og motivation

Vi støtter og motiverer vores beboere til at deltage i en fritidsaktivitet i en af de lokale idrætsforeninger, musikskole, ungdomsklub eller lign. Dette med særligt fokus på at lade sig involvere i og lære af at indgå i ‘almindelige fællesskaber’ på lige vilkår med alle andre. Vi støtter naturligvis op i nøjagtigt det omfang, den respektive, enkelte beboer har specifikt behov for. Vi har ydermere også mange aktiviteter internt på Myagergård. Vi laver aktiviteter efter vores aktuelle beboergruppes interesser; senest har det været moto-cross, der har taget teten.

Vores indsats og mål

På Myagergård arbejder vi professionelt med socialpædagogisk behandling, hvor målet er, at den unge inden for den kortest mulige periode ved hjælp af relationelle og socialpædagogiske påvirkninger, en fast struktur og omsorg bliver i stand til at vende tilbage til sin familie eller bliver så selvhjulpen, at han/hun er i stand til at flytte i egen bolig med eller uden støtte. Vi tilbyder forudsigelige og strukturerede rammer. Vi kommer hele vejen rundt om den unge og arbejder med den unges virkelighedsopfattelse og selvforståelse, hvor der er fokus på, at den unge får en større selverkendelse og redskaber til i højere grad at blive mere selvhjulpen. Vi viser omsorg, men er samtidig vedholdende, tør sætte grænser og stille krav i en respektfuld dialog.

Paragraf 66