Myagergård – Paragraf 66

Myagergård er godkendt med 5 pladser efter SEL §66 (§76)

Ophold på myagergård efter paragraf 66

Myagergård

Myagergård er godkendt med 5 pladser efter paragraf 66 (SEL §66 (§76))

Målgruppen på Myagergård er børn og unge i alderen 12 – 18 år, hvis primærproblematikker ligger inden for:

 • Tilknytningsforstyrrelser
 • Autismespektrumforstyrrelser
 • Opmærksomhedsforstyrrelser
 • Intellektuel/kognitiv forstyrrelse

Kontakt gerne Botilbuddene Nordenfjords, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde, og hvordan vi arbejder. Vi har en kontaktformular, hvis vi skal ringe dig op, men du kan også ringe eller skrive os en mail.

Børn og unge med svære problematikker

Der er altså tale om unge med svære problematikker i form af psykiske, sociale og adfærdsmæssige problemstillinger samt hyperkinetiske og kognitive forstyrrelser. Behandling og metoder tager altid udgangspunkt i den enkelte unge. Der kan være tale om flere diagnoser samtidigt, som gør behandlingen såvel som en entydig målgruppedefinition kompleks.

Paragraf 66

Paragraf 66 omhandler anbringelse af børn og unge hos f.eks. plejefamilier, opholdssteder for børn og unge,
og døgninstitutioner m.fl. Læs mere om servicelovens paragraf 66.

Myagergård

Myagergård ligger lige imellem Limfjorden og Vesterhavet i det naturskønne Jammerbugt i et område med rigeligt med plads og åbne vidder. Myagergård er en trelænget gård med en stor have med forskellige frugttræer. Stuehuset består af et køkkenalrum, en stue, to badeværelser og fem værelser. Herudover er der et vagtværelse samt et samtaleværelse. Myagergård har egen skov, crossbane, mulighed for dyrehold og er tæt på masser af aktivitetsmuligheder og uddannelsesinstitutioner, ligesom der kun er 50 km til Aalborg med dennes trafikale forbindelser i form af tog, busser og fly til resten af landet.

Støtte og motivation

Vi støtter og motiverer vores beboere til at deltage i en fritidsaktivitet i en af de lokale idrætsforeninger, musikskole, ungdomsklub eller lign. Dette med særligt fokus på at lade sig involvere i og lære af at indgå i ‘almindelige fællesskaber’ på lige vilkår med alle andre. Vi støtter naturligvis op i nøjagtigt det omfang, den respektive, enkelte beboer har specifikt behov for. Vi har ydermere også mange aktiviteter internt på Myagergård. Vi laver aktiviteter efter vores aktuelle beboergruppes interesser; det har været mountainbike, hundetræning, grisehold, e-sport m.m.

Vores indsats og mål for de unge beboere

På Myagergård arbejder vi professionelt med socialpædagogisk behandling, hvor målet er, at den unge inden for den kortest mulige periode ved hjælp af relationelle og socialpædagogiske påvirkninger, struktur og omsorg bliver i stand til at vende tilbage til sin familie eller bliver så selvhjulpen, at han/hun er i stand til at flytte i egen bolig med eller uden støtte. Vi tilbyder faste og strukturerede rammer. Vi kommer hele vejen rundt om den unge og arbejder med den unges virkelighedsopfattelse og selvforståelse, hvor der er fokus på, at den unge får en større selverkendelse og redskaber til i højere grad at blive mere selvhjulpen. Vi viser omsorg, men er samtidig vedholdende, tør sætte grænser og stille krav i en respektfuld dialog.

Kvalitet i vores kerneydelser

Som et kvalitetsløft indledte Myagergård i 2018 en forandringsproces i relation til vores kerneydelser.

Ændringen er toleddet, men sammenhængende.

De to led er henholdsvis:

 1. Dokumentation – med betydeligt mere valide, systematiske data end tidligere set indenfor området.
 2. Løbende monitorering og justering af behandlingsindsatsen.
  Løbende tilpasning af kompetencer i henhold til ovenstående justeringer.

I praksis drejer det sig mere konkret om en målrettet operationalisering af psykologfagligheden fx i relation til dokumentationsarbejdet i form af tests, der bevirker;

 • Signifikant øget valideret udsigelseskraft i henhold til både progression og indsats
 • Valideret monitorering af indsatsen
 • Øgede muligheder for præcis justering af indsatsen.