Nordager – paragraf 66

Nordager §66

Velkommen til Nordager; en særlig afdeling under Myagergårdforgreningen på Botilbuddene Nordenfjords. Beliggende lige uden for Brovst på et charmerende nedlagt landbrug, tilbyder Nordager fire godkendte pladser fra 2023 gennem paragraf 66. Den strategiske placering kombinerer landlig ro med nærheden til vedkommende faciliteter og aktiviteter.

Fordelene ved Nordagers beliggenhed strækker sig fra bekvem adgang til handlemuligheder og skoler til nærliggende idrætshal, der understøtter en aktiv livsstil. Den omkringliggende natur er en visuel fornøjelse og skaber en ideel ramme for rekreation og udendørs aktiviteter.

Nordager er helt bevidst et lille tilbud med henblik på tilpassede behandlingsforløb gennem paragraf 66.

Et typisk forløb, starter med kortlægning af problematikker, hvor den unge selv er inddraget, både i målsætning, og hvad der skal til for at nå disse mål. Inddragelsen er vores fornemste redskab i arbejdet med de unge. Dels fordi det er meningsgivende for den unge, og bidrager til selvstændighed. Dels er det er vigtigt for os, at de unge på ligeværdig vis bliver set, hørt og forstået ud fra, deres perspektiv.

Personalet møder altid de unge mentaliserende. Mentalisering handler om at være i stand til at kunne forstå både andres og egne mentale tilstande, altså har man sind på sinde – både ens eget sind og andres sind. Derudover er det om at være i stand til at kunne reflektere over hvilke følelser, behov og tanker, der ligger til grund for, og som er med til at drive, en given adfærd, altså at kunne se bagom adfærden. Dette er vigtigt, da der altid er en grund til, at alle handler, som vi/de gør, også selvom adfærden er uhensigtsmæssig.

Da vores målgruppes problemstillinger, oftest er af kompleks karakter, er tværfagligt samarbejde, efteruddannelse, og supervision vægtet højt, således at vi altid er klædt godt på, til at støtte vores unge.

Den samlede Konstellationen af Nordager har til formål at skabe et behandlingsmiljø, hvor der er den fornødne tryghed og ro til udvikling.

Vi bestræber os på at tillære vores unge at leve et meningsfuldt voksenliv, der stemmer overens med deres egne ønsker og drømme.

Velkommen til Nordager!

Botilbud gennem paragraf 107