Nordlien Rødland – § 107 og 108

Nordlien Rødland

Nordlien Rødland er en del af Nordlien, der blev etableret i 2010 som en sammenlægning af to enkeltmandsprojekter. Ideen bag samlingen er værdibaseret og beror på, at uanfægtet hvor behandlingskrævende et menneske er, så har dette menneske en ret til – såvel som et basalt behov for – social interaktion med ligesindede.

Nordlien Rødland er så at sige vokset ind i at blive et voksentilbud, idet det egentligt startede som et tilbud efter børneparagrafferne. Imidlertid profiterede den samlede ungeflok så godt af tilbuddet, at der var ønske om, at de forblev boende, hvilket krævede en godkendt konvertering til voksentilbud. Dette er også et godt eksempel på, hvorledes vi lever op til, at det er os, der skal tilpasse os borgerne og ikke omvendt. Borgerne var blevet voksne og havde brug for et ’kendt’ voksentilbud – og så måtte vi blive det.

Nordlien Rødland er placeret ved landsbyen Hjortdal i smuk natur ret ned til Slettestrand og Svinkløv

Nordlien Rødland varetager opgaver, hvor borgerne stort set har brug for 1:1 døgnstøtte. Således er Rødland aktuelt det nærmeste vi kommer den oprindelige kongstanke med at have særforanstaltninger under samme tag med det sigte at sikre ethvert individ social omgang og stimulering i det omfang, de kan kapere det. For at lykkes med det er dagene på Rødland endog meget strukturerede og alle aktiviteter er planlagte; således også de platforme borgerne med succes socialiserer med hinanden og omverdenen

Paragraf 66