96 50 71 00
Alle hverdage kl. 08.00 - 15.00

MMS – Udredningtilbud

Akut/MMS er godkendt med 2 pladser
Én plads efter med placering i toplans lejlighed på Jarmsted Byvej 8
Én plads efter med placering i selvstændigt hus på Myagervej 110, Fjerritslev
Begge pladser er godkendt efter både SEL §107 og SEL §66

Målgruppen på Akut/MMS er:

  • Personer med autismespektrum
  • Personer med tilknytningsforstyrrelse
  • Personer med forandret virkelighedsopfattelse
  • Personer med personlighedsforstyrrelse
  • Personer med udviklingshæmning

Dog er det væsentligt at bemærke, at da der også er tale om et akuttilbud, er målgruppen ved akutte tilfælde kun vejledende.

Akut-tilbuddet arbejder som navnet indikerer med borgere, der står over for enten at skulle bruge en akut anbringelsesmulighed eller et akut botilbud for en afgrænset periode. Vi er således i stand til inden for kort tid at etablere et tilbud og iværksætte indsatsen.

MMS – Målrettet Metode og Strategiforløb er en indskrivningsperiode af minimum 1 måneds varighed i selvstændig bolig, hvor der laves pædagogiske observationer samt psykologiske udredninger efter konkret aftale.

Personaleteamet, psykolog og eventuelle eksterne konsulenter udfærdiger en dybdegående observationsrapport med klare anbefalinger for fremadrettet indsats for borgeren.

MMS-indsatsen er indeholdt en psykologisk undersøgelse. Rapporten munder ud i en anbefaling for en fremadrettet underbygget støtteindsats for borgeren.

MMS er desuden en indsats, hvorunder der tilbydes ro, fordybelse og forudsigelighed, således det ikke er et ’panikbillede’ af borgeren, der ligger til grund for en anbefaling.

Der er ikke to MMS-forløb, der er ens, da vi altid sammen med myndighed inden tiltrædelse af aftale får klarlagt, hvilke konkrete mål og foki, der er for den tidsbegrænsede indsats for netop dette unikke menneske.
Myndighed modtager således altid et gennemarbejdet tilbud, der indeholder, hvilke fokuspunkter, der er aftalt; hvilke metoder og indsatser, der anvendes; en forventet kronologi og endelig en pris på forløbet.

Skriv til os

Har du et spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte os.