Til sagsbehandler

Høj kvalitet og målrettet indsats

På Botilbuddene Nordenfjords lægger vi stor vægt på et åbent samarbejde med visiterende myndighed

Ved henvendelse om visitation forelægges visiterende myndighed et skriftligt opdrag med vores udlægning af indsats, omfang og takst – et behandlingsopdrag. Opdraget laves på baggrund af workshop mellem øverste ledelse, intern psykolog, sygeplejerske og tilbudsleder. Dette sendes i PDF på sikker mail som et opdrag til henvendende myndighed med henblik på beslutning om visitation.

Henvendende myndighed får derigennem et veldokumenteret grundlag for beslutning angående en placering i vores regi, således at den samlede indsats omkring borgeren bliver velkoordineret, faglig kvalificeret og uden unødige opstartsvanskeligheder.

I tungere sager samarbejder vi også med eksterne psykologer omkring den indledende behandlingsplan, ligesom der altid tilrettelægges opfølgende supervisioner, hvor der er mulighed for at følge op på, om behandlingsplanen kræver justeringer i relation til målindfrielse jf borgerens handleplan.​​

Med afsæt i dette er det væsentligt at pointere, at vi på Botilbuddene Nordenfjords aldrig forsøger at få vores borgere til at passe ned i vores behandlingsmæssige kasse, men at vi tilrettelægger vores kasse efter borgernes behov.

Vi er altid opsøgende på ny viden inden for det pædagogiske felt og inddrager gerne eksterne samarbejdspartnere i vores søgen efter netop denne. Med det sagt abonnerer vi dog alene på legitimerede, anerkendte indsatser og metoder – ikke noget alternativt.

Vil du vide mere?

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål til en opgave, vores virksomhed, eller hvis du ønsker et uforpligtende tilbud.

Ring til os på telefon (+45) 20 36 42 60, eller send en mail til info@btnf.dk. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.