Til sagsbehandler

Høj kvalitet og god service

På Botilbuddene Nordenfjords lægger vi stor vægt på et åbent samarbejde med visiterende myndighed

Ved henvendelse bliver den pædagogiske indsats og plan i visitationsøjemed forelagt anbringende kommune. På baggrund af internt visitationsmøde mellem øverste ledelse, intern psykolog og tilbudsleder leverer vi et tilbudsopdrag præcise beskrivelser af det pædagogisk indhold og økonomien forbundet med indsatsen. Alt dette sendes i dokumentform på sikker mail som et opdrag til henvendende myndighed med henblik på beslutning om visitation.

Kommunen får derigennem et veldokumenteret grundlag for beslutning omkring en placering i vores regi, således at den samlede indsats omkring borgeren bliver velkoordineret og faglig kvalificeret.

I tungere sager samarbejder vi ofte med eksterne psykologer omkring den indledende behandlingsplan, ligesom der tilrettelægges opfølgende supervisioner, hvor der er mulighed for at følge op på, om behandlingsplanen kræver justeringer i relation til målindfrielse.​​

Med afsæt i dette er det væsentligt at pointere, at vi på Botilbuddene Nordenfjords ikke forsøger at få vores borgere til at passe ned i vores behandlingsmæssige kasse, men at vi tilrettelægger vores kasse efter borgernes behov.

Vi er altid opsøgende på ny viden inden for det pædagogiske felt og inddrager gerne eksterne samarbejdspartnere i vores søgen efter netop denne.

Vil du vide mere?

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål til en opgave, vores virksomhed, eller hvis du ønsker et uforpligtende tilbud.

Ring til os på telefon (+45) 20 36 42 60, eller send en mail til info@btnf.dk. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.