96 50 71 00
Alle hverdage kl. 08.00 - 15.00

Ledelsen

Søren Lynge-Stensgaard

Telefon: 40713183
Mail: soren@adm.btnf.dk

Søren er uddannet lærer fra Aalborg seminarium. Efterfølgende er læreruddannelsen suppleret med en kandidat i læring- og forandringsprocesser med fokus på organisatorisk udvikling fra Aalborg Universitet.

Igennem studietiden har Søren arbejdet på skoler i såvel Aalborg som Jammerbugt Kommune, hvor det mestendels har været AKT-klasserne, der har været omdrejningspunktet samt det, der har skabt interessen for det nuværende virke. Søren har haft sin gang på denne matrikel hele sit arbejdsliv. De første år som lærer, de næste som uddannelsesleder og det sidste som direktør. Søren er en af tre partnere, der sammen ejer og driver Botilbuddene Nordenfjords. Søren er administrerende direktør og har ansvaret for den daglige drift samt visitation.

Casper Friis

Telefon: 61722506
Mail: casper@adm.btnf.dk

Casper er kandidat i kommunikation og psykologi fra Aalborg Universitet. Dette er sidenhen suppleret med efteruddannelse i offentlig administration, ledelse samt supervision og coaching. Casper arbejdede sideløbende med studierne som underviser i de tidligere amts-klasser, der sidenhen blev til det, der i Aalborg Kommune benævnes K-klasser. Efter endt uddannelse arbejdede Casper i en periode som afdelingsleder på en privat døgninstitution, inden han tilbragte de næste fire år som leder af anbringelsesområdet samt sekretariatet i Hjørring Kommune. Casper er en af tre partnere, der sammen ejer og driver Botilbuddene Nordenfjords. Casper er til daglig en del af direktionen og har sit fokus på strategi, udvikling og organisation.

Kristina Søndergaard

Telefon: 23230785
Mail: kristina@adm.btnf.dk

Kristina er uddannet socialpædagog, uddannet ved UCN Aalborg 2013.
Siden har hun gennemført en efteruddannelse indenfor neuropædagogik og primo 2019 påbegyndt en 4 årig uddannelse som psykoterapeut v. Psykoterapeutisk institut i Aarhus.
Kristina har siden endt uddannelse arbejdet med anbragte børn og unge, hvilket har givet anledning til både internt og eksternt undervisning inden for områder som autismespektrumforstyrrelser, skizofreni, selvskade,  tilknytningsforstyrrelser og lovgivningen inden for området.
Kristina er til dagligt tilbudsleder på Myagergård, hvor hun sikre at behandlingsarbejdet følger en rød tråd, som er udstukket i samarbejde med stedets interne psykolog. Kristina arbejder tæt sammen med netop psykologen og derudover er der tæt samarbejde med direktionen.

Allan Beith

Telefon: 22430505
Mail: allan@adm.btnf.dk

Allan er professionsbachelor i socialpædagogik og har arbejdet med området i snart 20 år. Allan er desuden uddannet PAS-konsulent, der er løbende suppleret. Endeligt har Allan også supplerende uddannelse i pædagogisk kommunikation samt konfliktnedtrapning. Ovenstående suppleres med en diplomuddannelse i ledelse med opstart i august 2019. Allan har i sin fritid været spejder stort set siden han kunne gå og har i det regi været mangeårig spejderleder. Allan har i en periode været administrativ leder og PAS-konsulent, pædagog i 1:1-foranstaltninger og er nu tilbudsleder på Nordlien, der dækker de to afdelinger Nordlien, Nordlien Rødland samt beskyttet beskæftigelse. Allan tilrettelægger og sikrer den røde tråd i den daglige drift samt i behandlingsarbejdet sammen med sin souschef og vores interne psykolog i et tæt samarbejde med direktionen. Allan er også ufrivilligt ham alle henvender sit til med IT-udfordringer, som han aldrig går af vejen for at løse. Allan er en af tre partnere, der sammen ejer og driver Botilbuddene Nordenfjords.

Alexandra Dybdahl Jensen

Telefon: 30449940
Mail: alexandra@adm.btnf.dk

Alexandra er uddannet pædagog i 2005 fra socialpædagogisk seminarium i Aalborg. Lige siden Alexandra blev uddannet, har hun arbejdet uafbrudt indenfor det specialiserede socialområde, hvor hun har oparbejdet stor praksiserfaring, der kontinuerligt på den professionelle rejse er blevet krydret med en lang række relevante kurser herunder blandt andet i KRAP og tilknytningsforstyrrelsens karakteristika samt mentalisering. Endelig er Alexandra også som et frisk indspark uddannet fitnessinstruktør Alexandra har endvidere en del års ledelseserfaring, allerede inden hun påbegyndte sit virke under BTNF i sommeren 2020, hvor hun til dagligt varetager tilbudsledelsen på Myagergård Voksen.

Janani Ranganathan Flyger

Telefon: 29449511
Mail: janani@adm.btnf.dk

Janani er uddannet cand.pæd.pæd.psych v/ Aarhus Universitet og Psykoterapeut MPF v/Psykoterapeutisk Institut, Aarhus. Janani er oprindeligt uddannet lærer og har mere end 14 års erfaring i børn og unges sociale og faglige trivsel, herunder AKT-lærer og sprog- og speciallærer for inklusionsbørn. Janani har været medunderviser på Psykoterapeutisk Institut, Aarhus og været frivillig terapeut ved TUBA, Aalborg, ligesom hun har haft egen praksis i flere år, hvor hun tilbyder rådgivning, supervision, samtale- og gruppeterapi.

Janani har løbende suppleret sine uddannelser med en række relevante kurser blandt andet kurser i forskellige diagnoser som ADHD, autismespektrum, ICDP, certificering for relations- og ressourceorienteret psykologi og har også kurser inden for rådgivning og coaching, mindfulness mfl.

Janani er til dagligt psykologisk konsulent for hele ”huset” BTNF; Rødland, Nordlien, Myagergård, Myagergård Voksen og AKUT/MMS. Hun har ansvaret for den faglige røde tråd og det pædagogiske psykologiske behandlingsarbejde i tæt samarbejde med direktionen og tilbudslederne. Hun tester og har samtaler med borgere, og deltager i alle personalemøder, hvor hun underviser i metoder, indsatser og målgrupper, ligesom hun yder intern sagssupervision.

Skriv til os

Har du et spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte os.