Ledelsen

Find kontaktinformationer heruder

Søren Lynge-Stensgaard

Telefon: 40713183
Mail: soren@adm.btnf.dk

Søren er uddannet lærer fra Aalborg seminarium. Efterfølgende er læreruddannelsen suppleret med en kandidat i læring- og forandringsprocesser med fokus på organisatorisk udvikling fra Aalborg Universitet.

Igennem studietiden har Søren arbejdet på skoler i såvel Aalborg som Jammerbugt Kommune, hvor det mestendels har været AKT-klasserne, der har været omdrejningspunktet samt det, der har skabt interessen for det nuværende virke. Søren har haft sin gang på denne matrikel hele sit arbejdsliv. De første år som lærer, de næste som uddannelsesleder og det sidste som direktør. Søren er en af tre partnere, der sammen ejer og driver Botilbuddene Nordenfjords. Søren er administrerende direktør og har ansvaret for den daglige drift samt visitation.

Casper Friis

Telefon: 61722506
Mail: casper@adm.btnf.dk

Casper er kandidat i kommunikation og psykologi fra Aalborg Universitet. Dette er sidenhen suppleret med efteruddannelse i offentlig administration, ledelse samt supervision og coaching. Casper arbejdede sideløbende med studierne som underviser i de tidligere amts-klasser, der sidenhen blev til det, der i Aalborg Kommune benævnes K-klasser. Efter endt uddannelse arbejdede Casper i en periode som afdelingsleder på en privat døgninstitution, inden han tilbragte de næste fire år som leder af anbringelsesområdet samt sekretariatet i Hjørring Kommune. Casper er en af tre partnere, der sammen ejer og driver Botilbuddene Nordenfjords. Casper er til daglig en del af direktionen og har sit fokus på strategi, udvikling og organisation.

Allan Beith

Telefon: 22430505
Mail: allan@adm.btnf.dk

Allan er professionsbachelor i socialpædagogik og har arbejdet med området i snart 20 år. Allan er desuden uddannet PAS-konsulent, der er løbende suppleret. Endeligt har Allan også supplerende uddannelse i pædagogisk kommunikation samt konfliktnedtrapning. Ovenstående suppleres med en diplomuddannelse i ledelse med opstart i august 2019. Allan har i sin fritid været spejder stort set siden han kunne gå og har i det regi været mangeårig spejderleder. Allan har i en periode været administrativ leder og PAS-konsulent, pædagog i 1:1-foranstaltninger og er nu tilbudsleder på Nordlien, der dækker de to afdelinger Nordlien, Nordlien Rødland samt beskyttet beskæftigelse. Allan tilrettelægger og sikrer den røde tråd i den daglige drift samt i behandlingsarbejdet sammen med sin souschef og vores interne psykolog i et tæt samarbejde med direktionen. Allan er også ufrivilligt ham alle henvender sit til med IT-udfordringer, som han aldrig går af vejen for at løse. Allan er en af tre partnere, der sammen ejer og driver Botilbuddene Nordenfjords.

Alexandra Dybdahl Jensen

Telefon: 30449940
Mail: alexandra@adm.btnf.dk

Alexandra er uddannet pædagog i 2005 fra socialpædagogisk seminarium i Aalborg. Lige siden Alexandra blev uddannet, har hun arbejdet uafbrudt indenfor det specialiserede socialområde, hvor hun har oparbejdet stor praksiserfaring, der kontinuerligt på den professionelle rejse er blevet krydret med en lang række relevante kurser herunder blandt andet i KRAP og tilknytningsforstyrrelsens karakteristika samt mentalisering. Endelig er Alexandra også som et frisk indspark uddannet fitnessinstruktør Alexandra har endvidere en del års ledelseserfaring, allerede inden hun påbegyndte sit virke under BTNF i sommeren 2020, hvor hun til dagligt varetager tilbudsledelsen på Myagergård Voksen.

Kathrine Schroll

Telefon: 29350802
Mail: kathrine.schroll@adm.btnf.dk

Kathrine er uddannet sygeplejerske i 2012.

Herudover har Kathrine uddannet sig som Klinisk vejleder og har taget en diplomuddannelse i Klinisk farmaci og farmakoterapi med fokus på psykofarmaka og polyfarmaci. Uddannelsen sætter fokus på virkning, bivirkninger og interaktioner, som er vigtige elementer for at sikre den bedste behandling.

Kathrine har i 5 år været ansat på lukket psykiatrisk afdeling i Aalborg, som er et intensivt psykiatrisk sengeafsnit for patienter med forskellige diagnoser. Primært psykoselidelser, angst, misbrug og personlighedsforstyrrelse. Kathrine har yderligere erfaring fra akutkirurgiske og medicinske afdelinger i Sverige samt i hjemmesygeplejen i Nørresundby.

Kathrine har sin gang på alle afdelinger under BTNF, hvor hun sparrer med personalet og bidrager til at sikre den rette medicinhåndtering samt sundhedsfaglige dokumentation.

Ina Sand Jensen

Telefon: 51541289
Mail: ina@adm.btnf.dk

Ina er uddannet Idrætspædagog i 2008 fra Viborg Seminarium og har siden endt uddannelse altid arbejdet i special regi. De første 10 år indenfor Autisme området, dernæst små 2 år med uledsagede flygtningebørn og nu de sidste 4 år her i koncernen i diverse soloprojekter. De første år som pædagog, dernæst som projektleder og nu i rollen som tilbudsleder.

Ina har undervejs taget en efteruddannelse i Neuropædagogik og er for nuværende i gang med en diplomuddannelse i ledelse med opstart i august 2021.

Siden Ina var barn, har hun slået sine folder på håndbold og fodboldbanerne rundt i det nord- og midtjyske. Hun er fortsat aktiv udøver og har periodevis også ageret træner, ligesom hun siden sine midt 20´ere hoppede med på fitnessbølgen.

Kirsten Buhl Christensen

Telefon: 23849060
Mail: kirsten@adm.btnf.dk

Kirsten er uddannet pædagog i 1991. De første mange år arbejdede Kirsten indenfor
dagtilbudsområdet, hvoraf de sidste 12 år var som børnehaveleder.

Kirsten blev ansat på Nordlien 1. april 2011, hvor hun har varetaget skiftende stillinger,
indtil ansættelse som tilbudsleder fra 1. januar 2022.

Kirsten har efteruddannelse i neuropsykologi og -pædagogik samt pædagogisk diplom i
specialpædagogik og i psykologi, suppleret med en lang række relevante kurser herunder
om autisme og tilknytningsforstyrrelsens karakteristika.

Kirsten varetager dagligt tilbudsledelsen for Nordlien Hedevejen.

Anne Bloksgaard Borg

Telefon: 29449511
Mail: anne.borg@adm.btnf.dk

Anne har en bacheloruddannelse i sociologi og en kandidat i pædagogisk psykologi. Anne er ansat som psykologisk konsulent på BTNF, hvor hun i samarbejde med personale og ledelse tilpasser de pædagogiske metoder til den enkelte borger ud fra borgerens udfordringer og diagnoser.
I forbindelse med dette underviser Anne personalet i de relevante metoder og giver sparring i forbindelse med pædagogiske og psykologiske udfordringer.
Herudover deltager Anne i behandlingsmøder og giver sagssupervision evt. i samarbejde med eksterne konsulenter med ekspertise inden for et givent område.

Anne har desuden været ansat på afdelingen Myagergård i knap to år, og har derigennem tilegnet sig erfaring med behandlingsarbejdet og det daglige virke på afdelingerne. Før sin ansættelse på BTNF har hun beskæftiget sig med at udvikle trivselsforløb til børn, hvor terapeutisk leg anvendes som redskab til at skabe socio-emotionelle kompetencer og inkluderende børnefællesskaber. Derudover har hun været ansat som trivselskonsulent på en folkeskole, hvor hun underviste det pædagogiske personale og implementerede trivselsforløb i klasserne.