96 50 71 00
Alle hverdage kl. 08.00 - 15.00

Ledelsen

Søren Lynge-Stensgaard

Telefon: 40713183
Mail: soren@btnf.dk

Søren er uddannet lærer fra Aalborg seminarium. Efterfølgende er læreruddannelsen suppleret med en kandidat i læring- og forandringsprocesser med fokus på organisatorisk udvikling fra Aalborg Universitet.

Igennem studietiden har Søren arbejdet på skoler i såvel Aalborg som Jammerbugt Kommune, hvor det mestendels har været AKT-klasserne, der har været omdrejningspunktet samt det, der har skabt interessen for det nuværende virke. Søren har haft sin gang på denne matrikel hele sit arbejdsliv. De første år som lærer, de næste som uddannelsesleder og det sidste som direktør. Søren er en af tre partnere, der sammen ejer og driver Botilbuddene Nordenfjords. Søren er administrerende direktør og har ansvaret for den daglige drift samt visitation.

Casper Friis

Telefon: 61722506
Mail: Casper@btnf.dk


Casper er kandidat i kommunikation og psykologi fra Aalborg Universitet. Dette er sidenhen suppleret med efteruddannelse i offentlig administration, ledelse samt supervision og coaching. 

Casper arbejdede sideløbende med studierne som underviser i de tidligere amts-klasser, der sidenhen blev til det, der i Aalborg Kommune benævnes K-klasser. 

Efter endt uddannelse arbejdede Casper i en periode som afdelingsleder på en privat døgninstitution, inden han tilbragte de næste fire år som leder af anbringelsesområdet samt sekretariatet i Hjørring Kommune. 

Casper er en af tre partnere, der sammen ejer og driver Botilbuddene Nordenfjords. 

Casper er til daglig en del af direktionen og har sit fokus på strategi, udvikling og organisation.

Lennert Breum

Telefon: 30701935
Mail: Lennert@btnf.dk

Lennert er professionsbachelor i socialpædagogik – uddannet på Ranum Statsseminarium i januar 2010.

Dette er sidenhen suppleret med en lang række kurser indenfor autismespektrumforstyrrelser, KRAP, miljøterapi, ADD/ADHD, skizofreni og kognitiv færdighedstræning, magt og omsorg samt kost og ernæring. Derudover er Lennert løbende blevet superviseret af psykologer og psykiatere. Ovenstående suppleres med en diplomuddannelse i ledelse med opstart i august 2019. Lennert arbejdede, sideløbende med studiet, på ”Fønix – Viden & Værksted” som er et socialpsykiatrisk opholdssted/botilbud. Efter endt uddannelse varetog Lennert flere forskellige opgaver på Fønix; herunder projektledelse samt rollen som pædagogisk koordinator. Lennert er til daglig Tilbudsleder på Myagergård, hvor han sikrer at behandlingsarbejdet følger den røde tråd, som er udstukket i samarbejde med stedets interne psykolog. Lennert arbejder tæt sammen med netop psykologen – og derudover er der ligeledes tæt samarbejde med direktionen.

Allan Beith

Telefon: 22430505
Mail: allan@btnf.dk

Allan er professionsbachelor i socialpædagogik og har arbejdet med området i snart 20 år. Allan er desuden uddannet PAS-konsulent, der er løbende suppleret. Endeligt har Allan også supplerende uddannelse i pædagogisk kommunikation samt konfliktnedtrapning. Ovenstående suppleres med en diplomuddannelse i ledelse med opstart i august 2019. Allan har i sin fritid været spejder stort set siden han kunne gå og har i det regi været mangeårig spejderleder. Allan har i en periode været administrativ leder og PAS-konsulent, pædagog i 1:1-foranstaltninger og er nu tilbudsleder på Nordlien, der dækker de to afdelinger Nordlien, Nordlien Børn & Unge samt beskyttet beskæftigelse. Allan tilrettelægger og sikrer den røde tråd i den daglige drift samt i behandlingsarbejdet sammen med sin souschef og vores interne psykolog i et tæt samarbejde med direktionen. Allan er også ufrivilligt ham alle henvender sit til med IT-udfordringer, som han aldrig går af vejen for at løse. Allan er en af tre partnere, der sammen ejer og driver Botilbuddene Nordenfjords.

Alexandra Dybdahl Jensen

Telefon: 30449940
Mail: alexandra@adm.btnf.dk

Alexandra er uddannet pædagog i 2005 fra socialpædagogisk seminarium i Aalborg. Lige siden Alexandra blev uddannet, har hun arbejdet uafbrudt indenfor det specialiserede socialområde, hvor hun har oparbejdet stor praksiserfaring, der kontinuerligt på den professionelle rejse er blevet krydret med en lang række relevante kurser herunder blandt andet i KRAP og tilknytningsforstyrrelsens karakteristika samt mentalisering. Endelig er Alexandra også som et frisk indspark uddannet fitnessinstruktør Alexandra har endvidere en del års ledelseserfaring, allerede inden hun påbegyndte sit virke under BTNF i sommeren 2020, hvor hun til dagligt varetager tilbudsledelsen på Myagergård Voksen.