96 50 71 00
Alle hverdage kl. 08.00 - 15.00

Om os

Botilbuddene Nordenfjords er oprunden af mulden fra det nu hedengangne Hjorthøjgård. Botilbuddene Nordenfjords trækker således alene på det samme oprindelige værdigrundlag, som er:

  • At alle mennesker er gode.
  • At alle gør deres bedste.
  • At alle handler ud fra den bedste mening.
  • At alle er forskellige

Værdigrundlaget kan oversættes i mere faglige termer til, at vi fokuserer på menneskers ressourcer i vores socialpædagogiske behandling. Vi har et humanistisk menneskesyn, hvor vi anskuer individet som et kreativt subjekt, der indgår i forpligtende sammenhænge med andre mennesker og som på forhånd opleves som en person med rettigheder, der efter bedste evne tilstræber at gøre sit bedste.

Disse oversatte værdier angiver også linjen i, hvordan vi tilgår den betroede og alvorlige opgave, det er at skulle bistå mennesker, hvis forudsætninger er anderledes end flertallets, i deres udvikling. En linje, der professionelt er konstitueret af, at vi sikrer et set-up, der tager et individuelt og demokratisk inkluderende afsæt for at skabe faste og forudsigelige rammer og hverdagsstruktur, som vores beboere over tid finder stor tryghed i og derfor trives og udvikles i. Dernæst og mere fagligt koncist individualiseres indsatserne. Med et afsæt i pædagogiske observationer, psykologisk analyse og testning laves den enkelte beboers behandlingsplan. Den laves af tilbudslederen, den interne psykolog, kontaktpædagogen og naturligvis beboeren selv.

Behandlingsplanen angiver prægnante, aktuelle foki i relation til beboerens handleplan og hvilke pædagogiske virkemidler, der skal operationaliseres. Gennem pædagogiske observationer og psykologiske tests revurderes indsatser og effekt kontinuerligt i et hermeneutisk perspektiv; indfriede mål erstattes med nye, ikke indfriede mål giver grobund for dybere analyse af forståelse og revurdering af pædagogisk indsats.
Fælles arbejdes der for større selvstændiggørelse af beboerne, således de, som foreskrevet i Serviceloven på bedst mulig vis får udnyttet egne potentialer og forbedre(r) livskvaliteten.

Botilbuddene Nordenfjords består af tre selvstændige sociale tilbud, der alle er naturskønt placeret i Nordjylland. Tilbuddene præsenteres respektivt i fanerne ovenfor og er der spørgsmål, du ikke kan finde svar på her på hjemmesiden, er du mere end velkommen til at rette kontakt til os.

Skriv til os

Har du et spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte os.