Om os

Vi fokuserer på menneskers ressourcer i vores socialpædagogiske behandling

Hvem er vi?

Botilbuddene Nordenfjords er en samlebetegnelse for vores respektive institutioner til henholdsvis voksne, børn og særopgaver.

Vi fokuserer på menneskers ressourcer i vores socialpædagogiske behandling

Vi har et humanistisk menneskesyn, hvor vi anskuer individet som et kreativt subjekt, der indgår i forpligtende sammenhænge med andre mennesker og som opleves som en person med rettigheder, der efter bedste evne tilstræber at gøre sit bedste. Og her er det vores opgave; reflekteret og fagligt med at afsæt i det enkelte menneskes ressourcer at bistå i – og skabe rammer for – trivsel og udvikling.

Vi sikrer et set-up, der tager et individuelt og demokratisk

En linje, der professionelt er konstitueret af, at vi sikrer et set-up, der tager et individuelt og demokratisk inkluderende afsæt for at skabe faste og forudsigelige rammer og hverdagsstruktur, som vores beboere over tid finder stor tryghed i og derfor trives og udvikles i.

Dernæst og mere fagligt koncist individualiseres indsatserne. Med et afsæt i pædagogiske observationer, psykologisk analyse og testning laves den enkelte beboers behandlingsplan. Den laves af tilbudslederen, den interne psykolog, kontaktpædagogen og naturligvis beboeren selv.

Botilbuddene Nordenfjords består af tre selvstændige sociale tilbud

Behandlingsplanen angiver prægnante, aktuelle foki i relation til beboerens handleplan og hvilke pædagogiske virkemidler, der skal operationaliseres. Gennem pædagogiske observationer og psykologiske tests revurderes indsatser og effekt kontinuerligt i et hermeneutisk perspektiv; indfriede mål erstattes med nye, ikke indfriede mål giver grobund for dybere analyse af forståelse og revurdering af pædagogisk indsats.

Fælles arbejdes der for større selvstændiggørelse af beboerne, således de, som foreskrevet i Serviceloven på bedst mulig vis får udnyttet egne potentialer og forbedre(r) livskvaliteten.

Botilbuddene Nordenfjords består af tre selvstændige sociale tilbud, der alle er naturskønt placeret i Nordjylland. Tilbuddene præsenteres respektivt i fanerne ovenfor og er der spørgsmål, du ikke kan finde svar på her på hjemmesiden, er du mere end velkommen til at rette kontakt til os.

Vil du vide mere?

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål til en opgave, vores virksomhed, eller hvis du ønsker et uforpligtende tilbud.

Ring til os på telefon (+45) 20 36 42 60, eller send en mail til info@btnf.dk. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.