Om os

Vi fokuserer på menneskers ressourcer

Hvem er vi?

Vi har et humanistisk menneskesyn, hvor vi anskuer individet som et kreativt subjekt, der indgår i forpligtende sammenhænge med andre mennesker og som opleves som en ligeværdig person med rettigheder, der efter bedste evne tilstræber at gøre sit bedste. Og her er det vores opgave; reflekteret og fagligt med et afsæt i det enkelte menneskes ressourcer at bistå i – og skabe rammer for – trivsel og udvikling. Altså; på bundlinjen er vi alene sat i verden i denne kontekst for at bistå netop vores borgere i at trives og udvikle sig!

Vi tager et individuelt og demokratisk inkluderende afsæt for at skabe faste og forudsigelige rammer og hverdagsstruktur, som vores beboere over tid finder stor tryghed i og derfor trives og udvikles i.

Dernæst og mere fagligt koncist individualiseres og professionaliseres indsatserne. Med et afsæt i pædagogiske observationer, psykologisk analyse og testning sikres prægnansen i den enkelte beboers behandlingsplan. Den udfærdiges af tilbudslederen, den interne psykolog, sygeplejersken, kontaktpædagogen og naturligvis beboeren selv. Denne plan er den, der arbejdes efter den næste periode – med henblik på at indfri det fælles vedtagne mål. Planen revideres halvårligt.

Botilbuddene Nordenfjords består af tre selvstændige sociale tilbud

Behandlingsplanen angiver prægnante, aktuelle foki i relation til beboerens handleplan og hvilke pædagogiske virkemidler, der skal operationaliseres med henblik på målindfrielse. Gennem pædagogiske observationer og psykologiske tests revurderes indsatser og effekt kontinuerligt i et hermeneutisk perspektiv; indfriede mål erstattes med nye, ikke indfriede mål giver grobund for dybere analyse og revurdering af pædagogisk indsats og virkemidler.

Fælles arbejdes der for større selvstændiggørelse af beboerne, således de, som foreskrevet i Serviceloven på bedst mulig vis får udnyttet egne potentialer og forbedret livskvaliteten.

Botilbuddene Nordenfjords består af tre selvstændige sociale tilbud, der alle er skønt placeret i Nordjyllands bedste natur. Tilbuddene præsenteres respektivt i fanerne ovenfor og er der spørgsmål, du ikke kan finde svar på her på hjemmesiden, er du mere end velkommen til at rette kontakt til os.

Vil du vide mere?

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål til en opgave, vores virksomhed, eller hvis du ønsker et uforpligtende tilbud.

Ring til os på telefon (+45) 20 36 42 60, eller send en mail til info@btnf.dk. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.